Unesite korisničko ime i zaporku.

Upute za liječnike:
U polje „Korisničko ime“ unesite prezime.ime bez dijakritičkih znakova, na primjer: markovic.marko
Za osobe koje imaju dva prezimena unesite prezime1.prezime2.ime, na primjer: juric.maric.snjezana
Pri tome se koriste točke, a ne crtice.
U polje „Zaporka“ unesite OIB, na primjer: 12345678903
Upute za organizatore:
U polje „Korisničko ime“ unesite broj predmeta (dobili ste ga putem maila nakon prijave stručnog skupa), na primjer: 20-23/2015/70145-27/09
U polje „Zaporka“ unesite zaporku koju ste također dobili putem maila nakon prijave stručnog skupa
Ukoliko desetak minuta nakon prijave stručnog skupa niste primili mail s pristupnim podacima, molimo kontaktirajte Hrvatsku liječničku komoru
14.03.2016.